f Het Hoge | CBS het Hoge Vorden

Welkom bij CBS Het Hoge!

 

 

BEKENDMAKING NIEUWE NAAM SCHOOL

De Hoge Voorde is de naam van de nieuwe oecumenische school na de samenvoeging van school Het Hoge en De Vordering die per 1 augustus plaatsvindt. Donderdagmorgen 26 april werd de nieuwe naam tijdens een feestelijke bijeenkomst, waarbij alle 343 leerlingen en de onderwijsteams van Het Hoge en De Vordering aanwezig waren, op het bordes van het speelplein van Het Hoge onthuld.

Onder luid tromgeroffel van de elfjarige Daan Rondeel uit groep 7 van Het Hoge werd de naam door twaalf teamleden van Het Hoge en De Vordering onthuld door met de letters die zij op hun buik droegen in de goede volgorde te gaan staan. Na de zomervakantie zullen de beide scholen samengaan in het gebouw van Het Hoge. Zowel ouders, als teamleden konden voor de samengevoegde school een naam met een uitleg indienen. Op alle ingeleverde namen is gestemd door het team en uiteindelijk werd er één naam naar voren geschoven die bedacht is door Marcel Jansen. De fam. Jansen werd een bloemetje voor de originele naam aangeboden.

Nieuwe directeur
Als nieuwe directeur is per 1 augustus Hennie Gesthuizen uit Zevenaar benoemd. Zij werd door bestuurslid Paul Appel van SKBG aan de ouders en de leerlingen voorgesteld. Na de bekendmaking van de nieuwe naam en nieuwe directeur gingen de kinderen heel even naar de klas om vervolgens naar het bos bij de scouting aan de Hilverinkweg in Vorden te gaan om daar het Oranje Bosfeest te vieren.

Oranje tijgers

Boven, naast de bibliotheek is onze klas te vinden.

Wij zijn de “Oranje tijgers” dat hebben de kinderen zo bedacht omdat we in het oranje lokaal zitten.

Onze groep bestaat uit 27 kanjers, waarvan 16 meiden en 11 jongens. Juf Suzanne is er op maandag en dinsdag en juf Christine is er op woensdag, donderdag en vrijdag.

Elke ochtend beginnen we met lezen op niveau. Een fijne start van de dag, de hele school is dan aan het lezen.  

Als de kinderen terugkomen starten we met een moment om werk af te maken, te verbeteren, iets op de pc te doen of even een extra instructie voor kinderen die dat nodig hebben.  Daarna beginnen we met de instructielessen rekenen, spelling en taal. Natuurlijk hebben we daar tussen pauze. 

De middag staat in het teken van 4x wijzer. In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst aardrijkskunde en geschiedenis, ze smullen van de informatie en de daarbij behorende opdrachten. Ze mogen zelf kiezen met welke opdracht ze aan de gang gaan.

Tijdens het thema: van bovenaf, hebben de kinderen in groepjes met een ouder een speurtocht door het dorp gemaakt met gebruik van een plattegrond en de windrichtingen.

Tijdens het thema: gezonde voeding, hebben de kinderen fruit meegenomen en daar hebben ze in de keuken meerdere smooties gemaakt. Dat was een groot succes!

                   Proost!        

Groep 7

Boven in het rode lokaal zit een gezellige groep 7.
16 jongens en 16 meisjes beginnen elke dag met stillezen. Sommige kinderen krijgen dan extra instructie.
We hebben bijna elke dag een taal en rekenles. Veel kinderen genieten vooral van 4xwijzer elke middag.

Onze weektaak begint op donderdag en op woensdag proberen we alles af te hebben. De kinderen hebben gedurende de week klassikale momenten, maar er is ook tijd en ruimte om zelfstandig aan de slag te gaan. Wij hebben dit jaar het geluk dat het lokaal naast ons leeg is, waardoor we extra veel ruimte hebben voor diverse werkvormen.

 

Juf Maaike is nu nog met zwangerschapsverlof, in januari gaat ze weer beginnen op de maandag en de dinsdag. Juf Liesbeth werkt nu nog alle dagen en vanaf januari op de woensdag, donderdag en de vrijdag.

Er zitten in onze groep veel handige kinderen, die graag knutselen en leuke dingen bedenken.

Dat maakt de middagen altijd weer erg uitdagend. Zo hebben een aantal kinderen toen we over ontdekkingsreizen aan het werk waren, het “Behouden Huys” dat op Nova Zembla stond, thuis, na schooltijd, sámen nagebouwd! Hoe fantastisch is dat!

 

Kom gerust eens langs om te kijken hoe wij werken!

Vriendelijke groeten,

Liesbeth Groot Jebbink en Maaike Clahsen

 

Hoe werken we in groep 3

8.20 De bel gaat, de kinderen worden welkom geheten door hun juf (dit schooljaar zijn er 2 juffen: juf Wilma en juf Heidi) op het plein bij de deur van de klas. De kinderen hangen de jas en tas op doen hun bekers en bakjes in een bak in de klas en gaan naar hun plaats.

De kinderen zitten in rijen/frontaal tijdens de instructie is dit hun vaste plek.
De voordelen zijn:
– de kinderen kijken recht naar het bord (minder kans op omkeringen).
– ze zijn minder afgeleid
– handelingen kunnen direct geïmiteerd worden
– het kind zit recht
– er is direct oogcontact met de leerkracht

8.30 uur De dag start met lezen. Lezen is TOP. In groep 3 betekent dit nieuwe letters leren, letterfilmpjes bekijken, letters op het klankenbord plaatsen en samen lezen. Lees je al een niveau hoger dan ga je tijdens dit leesmoment lezen in een andere groep.

 

9.00 uur Tijd voor een verhaal (een Bijbelverhaal of een spiegelverhaal) en samen zingen.

9.15 uur De rekeninstructie wordt gegeven m.b.v. het digibord en het ervaren van de leerstof. We gebruiken de methode Wereld in getallen. De kinderen weten aan welk doel we werken. Daarna gaan we aan de slag in het schrift. De timer geeft aan hoeveel tijd je krijgt. Ben je klaar met je werk dan is er op de weektaak te vinden wat je kan doen (bijv. rekenspelletjes, de computer)

10.15 uur We pakken ons eten en drinken en genieten van een tussendoortje ondertussen leest de juf voor of we kijken een filmpje dat bij het thema past of we zetten de kanjer van de week in het zonnetje door complimenten voor hem/haar te laten horen.

10.30 uur Heerlijk een half uur buiten spelen op het bomenplein. We gebruiken op het plein de kleuren van beweegwijs. We spelen samen of je speelt alleen of je speelt om de beurt of je leert een nieuw spel o.l.v. de juniorcoach uit groep 7. Kortom het is fijn om samen buiten te zijn.

11.00 uur De taal/leesinstructie start. We doen dit met de leesmethode lijn 3. Ben Bus, de buschauffeur van Lijn 3 brengt ons met de bus van het ene thema in letterstad naar het andere. Ondertussen leren we veel. We herhalen de nieuwe letter van ‘s morgens, we lezen de woordrijen, we luisteren naar de instructie van het werkschrift en daarna gaan we aan de slag in het werkschrift. Heb je hulp nodig van juf dan gebruik je het vraagteken op het blokje en wil je niet gestoord worden dan staat het blokje op rood. Is je werk klaar dan vind je op de weektaak wat je kunt doen: de bordrijen, schrijven in je verhaaltjesschrift of drietal spelen.
Aan het eind van de morgen hebben we nog een leesmoment en praten we over de woorden die bij de thema’s horen.
Dan is de morgen voorbij en om half 1 lunchen we samen in de klas.

12.45 We spelen op het zijplein en het sportplein samen met de kinderen van groep 1,2.

13.15 uur Spelling en schrijven staan op het programma. De letter die we ‘s morgens hebben geleerd schrijven we ‘s middags. We hakken en schrijven woorden tijdens het dictee.

13.45 uur Tijd voor 4 keer wijzer. Aan de hand van een thema gaan we aan de slag met allerlei opdrachten en technieken aan de hand van de 8 intelligenties (ik, samen, taal, getallen, doe, muziek, natuur, kijk).

Naast al deze activiteiten hebben we 1x per week gym in de sporthal, zingen we met elkaar tijdens het muziekmoment en we zingen ook Engelse liedjes en natuurlijk vergeten we niet om soms ook lekker te spelen of te tekenen.

Wat doen we in groep 4?

Wat doen we in groep 4?

Om 8.20 uur gaat de bel, de kinderen staan in de rij te wachten op hun juf. Dat is dit jaar juf Janet Temming. Juf Janet geeft alle kinderen een hand en de kinderen gaan naar binnen. Het eten en drinken voor de kleine pauze wordt alvast in de bakken gezet.

De kinderen gaan op hun “leesplaats” zitten, daar liggen de boekjes klaar voor het duolezen.

We beginnen ’s morgens altijd met het trekken van 2 stokjes, daar staan de namen van de kinderen op. De 2 kinderen die getrokken worden, zijn die dag de hulpjes en helpen de juf met uitdelen en opruimen.

Dan beginnen we met duolezen. De kinderen gaan lezen met een maatje van hetzelfde niveau. Ze lezen om de beurt en helpen elkaar. De laatste 5 minuten van deze leesles leest de juf een boekje voor, dat later ook door de kinderen gelezen kan worden.

Na het lezen besteden we aandacht aan Trefwoord, we zingen ook een paar liedjes.

Om 9.15 begint de instructie van rekenen. We werken met de methode De Wereld in Getallen. In groep 4 is het een jaar van automatiseren. De sommen tot 20 en de tafels komen aan bod. Elke dag weten de kinderen wat het doel is en waar we aan werken. Na de instructie gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. Als het leswerk klaar is, kunnen ze gaan werken aan de weektaak. Op de weektaak staat het werk dat ze zelfstandig kunnen maken, dit is een verwerking op 3 niveaus. Het minimum niveau, het basisniveau en het plusniveau. Ook komt het automatiseren uitgebreid aan de orde.

Om een uur of tien lezen we gezamenlijk een leesblad.
Om 10.15 uur gaan we eten en drinken en dan gaan we tot 11.00 uur buitenspelen. We hebben gekozen voor één keer per week gymmen in de sporthal en elke dag een half uur buiten spelen. In deze pauze spelen we op het “bomenplein”. We worden hier ook begeleid door de juniorcoaches van groep 7/8, die een beweegwijsspel doen met de kinderen.

Na de pauze doen we een spellingles. We maken gebruik van de methode “Staal”. Dit is elke dag een dictee, waarbij de woorden en zinnen uitgebreid besproken worden. Op de vijfde dag is er een controle dictee. Eén keer per maand een maanddictee.

Om 11.45 uur schrijven we drie keer per week. In groep 4 leren we het verbonden schrift. Aan het eind van groep 4 gaan de kinderen met pen schrijven.

Na de lunch is er ’s middags een taalles. Hier leren de kinderen wat een b.v. een werkwoord is, ook leren ze briefjes schrijven, kritisch luisteren en leestekens in een zin. De methode die gebruikt wordt is “Taal Actief”.

Om ongeveer 13. 45 uur beginnen we met 4x wijzer. Elke drie a vier weken komt er een ander thema aan bod. Hier werken de kinderen met verschillende opdrachten en technieken aan de 8 intelligenties.

Naast al deze activiteiten heeft groep 4 ook nog één keer per week muziekles. Dit wordt gegeven door een muziekdocent van de muziekschool uit Doetinchem.
En natuurlijk is er ook nog tijd om lekker te spelen of te tekenen.

Het belangrijkste is, we hebben met z’n allen VEEL PLEZIER IN GROEP 4.

Met vriendelijk groeten,
Janet Temming
Leerkracht van groep 4

De kleuterperiode

Het begin van de ochtend.

Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich prettig voelt binnen de klas en op school. Om dat te bereiken proberen we een veilige omgeving te creëren. Daarom geven we elke ochtend elk kind een hand en zeggen dat het fijn is dat hij/zij weer op school is. We kijken elkaar aan en soms is er een klein praatje. Als het kind naar binnen gaat is er een vaste plek aan de kapstok voor de jas en de tas. Elk kind heeft ook een vast stamgroepje. Daar starten we de dag met een inloop. Op de tafel ligt een kaartje waarop aangegeven is wat het kind mag gaan doen.
Als iedereen er is beginnen we de dag met lezen. De kinderen “lezen” gedurende 10 minuten zelf prentenboeken. Daarna leest juf een boek voor. Daaraan zit altijd iets passends gekoppeld. Soms zijn dat moeilijke woorden die eerst besproken worden, soms na afloop rijmen op een woord, dingen bedenken die met dezelfde klank beginnen, zoveel mogelijk dieren, beroepen, sporten, enz opnoemen. Dat wordt dan opgeschreven op het bord. Zo leren kinderen dat je taal kunt schrijven en lezen.
Daarna gaan we in de kring en spelen we een bewegingsspelletje: de kikkertjes, paardje rijden, zigeunerkinderen, het brilletje, Robinson, enz.
Daarna gaan de lampen uit en steken we een kaars aan. Elke dag zijn er 2 kinderen “hulpje”. Zij regelen alles in de kring. We zingen liedjes uit trefwoord, soms is er een Bijbelverhaal en soms een vrij verhaal, waarin sociaal-emotionele vaardigheden aangeleerd worden. Elke maandag is er ook een kringgesprek, vaak in 2-tallen en soms klassikaal.
We eten en drinken een gezonde pauzehap en drinken de eerste beker leeg. Daarna is het tijd voor het 1e buitenspeelmoment.

De ochtend.

Na het buitenspelen is er een Kleuterpleinles, taal of rekenen.
Daarna gaan de kinderen spelen en werken. We hebben veel speelruimte op de gangen en dat wordt goed benut. Zo komen de beide kleutergroepen ook met elkaar in contact en kunnen dan ook samenwerken.
Groep 1 maakt 2 en later in het jaar 3 werkjes per week, groep 2 heeft een weektaak. Zij leren zelf hun werk te plannen. Er is ook altijd een samenwerkingsopdracht. Daarvan leren kinderen heel veel. Ze versterken elkaar.

Rond 12 uur is er nog een kort taal of rekenspelletje.

De middag.

Daarna is het tijd voor de lunch. We eten onze boterhammen op en drinken melk, water of sap.
Aansluitend gaan de kinderen een half uur naar het sportplein, waar collega’s van Beweegwijs/Avonturijn/Het Hoge de kinderen begeleiden in hun spel.
Tijdens de middagactiviteiten splitsen we de groepen 1 en 2. Groep 1 krijgt dans en groep 2 schrijfdans. Alle kinderen doen mee met Engels. Groep 2 werkt nog aan de letter van de week en we kijken een aflevering van Koekeloere over het thema waarover we werken.
Aan het eind van de middag spelen we kort buiten en ruimen alle buitenspullen op.

1x Per week gymmen de kleuters in het gymlokaal, we zingen elke dag meerdere keren en 1x per week is er een muziekles.

We volgen de kinderen volgens de leerlijnen van het SLO. Daarnaast geeft Kleuterplein over het aanbod aan hoeveel procent van de doelen aangeboden is.

Contactmomenten.

Wanneer u met ons een gesprek wilt over uw zoon of dochter, dan kan dat natuurlijk altijd tijdens één van de contactavonden. U kunt zich hiervoor zelf opgeven. Stuur een mailtje naar s.nieuwenhuijse@skbg.nl onder vermelding van “contactavond” en de naam en groep van uw kind.
Wanneer er tussendoor iets is wat u wilt bespreken dat niet kan wachten of iets waarvoor wat langer de tijd nodig is, wilt u dan een afspraak met ons maken?
Dat kan via één van onze mailadressen: i.froling@skbg.nl of s.hendriks@skbg.nl.

Kijkt u ook regelmatig op onze Facebookpagina van Het Hoge, daar vindt u foto’s en berichten van onze groep!

Informatie groep 6

Onze groep
In onze groep 6 zitten 14 meiden en 14 jongens. Juf Gerdien is er op maandag, dinsdag en woensdag en juf Anja op donderdag en vrijdag.

Het ochtendprogramma
Ons ochtendprogramma ziet er vaak hetzelfde uit.

Elke dag beginnen we met lezen. Dit doen we volgens het principe van List (Lezen is top!). In onze groep lezen kinderen stil in hun eigen boek. Een aantal kinderen gaat hommel lezen(hardop lezen) in een andere groep. Daarnaast is er ook tijd voor mini lesjes en boekenbabbels. Het plezier in lezen, genieten van boeken en meters maken staan centraal.

Na het lezen komen rekenen, taal en spelling aan bod. De kinderen hebben allemaal een weektaak waarop ze kunnen zien welke lessen die week behandeld en gemaakt moeten worden. Op woensdag moet de weektaak af zijn.

Compacten en verrijken
Voor kinderen die de leerstof goed beheersen, hebben we in de hele school het programma compacten/verrijken. Deze kinderen bepalen zelf of ze meedoen met de instructie. Zij hoeven minder van de basisstof te maken en krijgen daarvoor in de plaats verrijkende opdrachten.

Het middagprogramma

‘s Middags is het tijd voor 4xWijzer. Elke middag werken we, 3 weken achter elkaar, aan één thema op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis of natuur.

In zogenaamde leerkrachtlessen behandelen we de antwoorden op de 5 belangrijkste vragen rondom het thema. Dit doen we met verhalen, filmpjes, powerpointpresentaties of een les begrijpend lezen.
In de keuzelessen gaan de kinderen met een eigen opdracht aan de slag. De opdrachten passen bij de 8 verschillende intelligenties, die Howard Gardner heeft beschreven. Vaak kunnen de kinderen hun opdracht zelf kiezen, soms maakt de juf deze keuze.
Aan het einde van elk thema presenteren de kinderen hun eigen opdracht (werkstuk, informatie) aan elkaar of spelen zij een spel waarbij de informatie van alle opdrachten samen centraal staat. Ook maken de kinderen een toets over de 5 vragen.

Huiswerk
De kinderen hebben aan het begin van het schooljaar een huiswerkmapje gekregen. Hierin zitten de verschillende opdrachten die ze thuis moeten maken. Dit zijn opdrachten op het gebied van taal en rekenen. Elke week op woensdag moeten ze hun huiswerk af hebben en wordt het in de klas besproken.
Verder leren de kinderen thuis topografie (‘Nederland’).

Contactmomenten
Wanneer u een gesprek wilt over uw zoon of dochter, kan dat tijdens één van de contactavonden. U kunt zich hiervoor zelf opgeven. Wanneer er tussendoor iets is dat u direct wilt bespreken of waarvoor wat meer tijd nodig is, dan kunt u natuurlijk ook een afspraak maken. Dat kan via het mailadres:
g.hesselink@skbg.nl of a.menkveld@skbg.nl

Tot slot
Op onze Facebookpagina van Het Hoge vindt u regelmatig nieuwe foto’s en berichten van onze groep. Kijkt u ook daar eens!

Met vriendelijke groeten,
Gerdien Hesselink en Anja Menkveld

Bij ons in groep 8

Onze groep
In onze groep 8 zitten 12 gezellige (én stoere) meiden en 10 stoere (én gezellige) jongens. Juf Tineke is op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag in de groep. Op dinsdag is juf Jolanda er.

 

Vanaf februari 2018 komt hierin een kleine wijziging. Juf Tineke is dan van maandag tot en met donderdag in de groep. In plaats van juf Jolanda komt juf Joanne op de vrijdag in de groep.

 

Het ochtendprogramma
Ons ochtendprogramma ziet er vaak hetzelfde uit.

 

Elke dag beginnen we met lezen. Dit doen we volgens het principe van List (Lezen is top!). In onze groep lezen alle kinderen stil in hun eigen boek. Daarnaast is er ook tijd voor minilesjes en boekenbabbels. Het plezier in lezen, genieten van boeken en meters maken staan centraal.

 

Na het lezen komen rekenen, taal en spelling aan bod. De kinderen hebben allemaal een weektaak waarop ze kunnen zien welke lessen die week behandeld en gemaakt moeten worden. Op woensdag moet de weektaak af zijn.

 

Compacten en verrijken
Voor kinderen die de leerstof goed beheersen, hebben we in de hele school het programma compacten/verrijken. Deze kinderen bepalen zelf of ze meedoen met de instructie. Zij hoeven minder van de basisstof te maken en krijgen daarvoor in de plaats verrijkende opdrachten.

 

Het middagprogramma

‘s Middags is het tijd voor 4xWijzer. Elke middag werken we, 3 weken achter elkaar, aan één thema op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis of natuur.

 

In zogenaamde leerkrachtlessen behandelen we de antwoorden op de 5 belangrijkste vragen rondom het thema. Dit doen we met verhalen, filmpjes, powerpointpresentaties of een les begrijpend lezen.
In de keuzelessen gaan de kinderen met een eigen opdracht aan de slag. De opdrachten passen bij de 8 verschillende intelligenties, die Howard Gardner heeft beschreven. Vaak kunnen de kinderen hun opdracht zelf kiezen, soms maakt de juf deze keuze.
Aan het einde van elk thema presenteren de kinderen hun eigen opdracht (werkstuk, informatie) aan elkaar of spelen zij een spel waarbij de informatie van alle opdrachten samen centraal staat. Ook maken de kinderen een toets over de 5 vragen.

 

Huiswerk
De kinderen hebben aan het begin van het schooljaar een huiswerkmapje gekregen. Hierin zitten de verschillende opdrachten die ze thuis moeten maken. Dit zijn opdrachten op het gebied van werkwoordspelling, rekenen, ontleden en studievaardigheden. Elke week op woensdag moeten ze hun huiswerk af hebben en wordt het in de klas besproken.
Verder leren de kinderen thuis topografie (‘wereld’). In groep 8 vullen ze zelf de plaatsnamen in op een lege kaart en krijgen er daarna een toets over.

 

In groep 8 vinden we het ook erg belangrijk dat kinderen leren plannen met behulp van een agenda.Daarom nemen alle kinderen op woensdag hun agenda mee en bespreken we gezamenlijk de week die komt door.

 

Richting het Voortgezet Onderwijs
De kinderen hebben in groep 7 allemaal hun voorlopig advies ontvangen.
In november 2017 organiseren we een avond waarop we voorlichting geven over de verschillende scholen in de omgeving en over de verschillende vormen van onderwijs die er zijn. In januari zijn de open dagen van alle middelbare scholen waar u samen met uw kind een kijkje kunt gaan nemen. Na deze open dagen volgt in februari het adviesgesprek waarvoor u samen met uw kind wordt uitgenodigd. Tijdens dit gesprek bespreken we het definitieve advies. In maart kunt u uw kind(eren) dan inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. In april 2018 maken de kinderen de Eindcito.

 

Juniorcoachen
Tot aan de kerstvakantie zijn de kinderen van groep 8 juniorcoach. Als juniorcoach zetten zij buitenspeelmaterialen klaar en begeleiden zij het buitenspelen tijdens de ochtendpauzes (helpen, coachen, scheidsrechter, …). Dit doen ze zowel op het bomenplein (groep 1-4) als op het sportplein (groep 5-8).

 

Contactmomenten
Wanneer u een gesprek wilt over uw zoon of dochter, kan dat tijdens één van de contactavonden. U kunt zich hiervoor zelf opgeven. Wanneer er tussendoor iets is dat u direct wilt bespreken of waarvoor wat meer tijd nodig is, dan kunt u natuurlijk ook een afspraak maken. Dat kan via het mailadres: t.ossewaarde @skbg.nl.

 

Tot slot
Op onze Facebookpagina van Het Hoge vindt u regelmatig nieuwe foto’s en berichten van onze groep. Kijkt u ook daar eens!

 

Met vriendelijke groeten,
Tineke Ossewaarde, Jolanda Garsen en Joanne Lam

De kangoeroegroep

In deze groep werken meerbegaafde kinderen uit groep 5 t/m 8. Elke woensdagmorgen werken ze onder begeleiding van Joanne Lam anderhalf uur aan uitdagende opdrachten in groepen van 10 tot 15 leerlingen.

 

De opdrachten komen voornamelijk uit de Pittige Plustorens. Deze torens bestaan uit verschillende opdrachten waar de kinderen alleen, of in een klein groepje aan kunnen werken. De opdrachten variëren van bijvoorbeeld het maken van een brug van spaghetti tot het maken van een film, of zelfs het ontwerpen van een nieuwe game op de computer.
De kinderen leren complexe opdrachten zelfstandig aan te pakken volgens een stappenplan met daarin verschillende fases: brainstormen, plannen, testen, uitvoeren, presenteren en evalueren (het TASC-model).
Ook is er tijdens de lessen in de kangoeroegroep aandacht voor sociaal-emotionele activiteiten, wordt er gefilosofeerd, gediscussieerd en bewogen.

Wij vinden het erg belangrijk dat er op deze manier ruimte is voor meerbegaafde kinderen: We bieden ze de extra uitdaging die deze kinderen nodig hebben en leren ze planmatig te werken. Verder werken
we aan sociaal-emotionele doelen zoals het leren samen werken, doorzetten wanneer het moeilijk wordt en het accepteren en waarderen van zichzelf doordat er aandacht is voor de specifieke zorg die
meerbegaafde kinderen nodig hebben.

Kinderen waarvan het vermoeden bestaat dat ze meerbegaafd zouden kunnen zijn, (bijv. door hoge CITO-scores, maar ook door hun gedrag in de klas, hun behoefte aan extra uitdaging) worden gescreend. De screening wordt uitgevoerd door de leerkracht en daarna beoordeeld door de intern begeleider en de
hoogbegaafdheidsspecialist op onze school. Deze leerkrachten beoordelen of het kind aangemeld wordt voor de kangoeroegroep.

Er worden jaarlijks gesprekken gevoerd met alle kinderen uit de kangoeroegroep. We bespreken tijdens deze gesprekken de vaardigheden waar ze aan gewerkt hebben en stellen nieuwe doelen vast. We bespreken ook de ontwikkeling in de reguliere groep en de extra uitdaging die ze daar nodig hebben.

 

Compacten en verrijken
Voor kinderen in groep 4 t/m 8 die op één of meer van de vakgebieden rekenen, taal of spelling een voorsprong hebben en met CITO-scores regelmatig een A+ score halen, hebben wij een compact/verrijkprogramma samengesteld.
Dit betekent dat:

  • ze zelf leren te beoordelen of ze de instructie van de leerkracht nodig hebben
  • de reguliere leerstof voor hen ingekort wordt; ze hebben minder inoefening nodig dan andere leerlingen
  • ze in plaats daarvan verrijkingsopdrachten krijgen, waarbij ze meer uitgedaagd worden. Deze opdrachten maken deel uit van hun weektaak.

Een jaar in groep 8

Onze groep 8 heeft 22 leerlingen. Op maandag en dinsdag is juf Joanne in de groep, op woensdag tot en met vrijdag is juf Jolanda in de groep.

 

Ons ochtendprogramma
Ons ochtendprogramma ziet er vaak hetzelfde uit:
We beginnen elke dag met lezen, volgens het principe van List (Lezen is top!).
In onze groep betekent dat dat alle kinderen stillezen.
Hierbij staat vooral plezier in lezen, meters maken en genieten van boeken centraal.

Daarna komen de vakken rekenen, taal en spelling aan bod.
De kinderen hebben allemaal een weektaak waarop ze kunnen zien welke lessen er die week aan bod komen.
Op woensdag moet de weektaak af zijn.

 

Compacten en verrijken
Voor kinderen die de leerstof goed beheersen, hebben we in de hele school het programma compacten/verrijken.
Deze kinderen bepalen zelf of ze meedoen met de instructie.
Zij hoeven minder van de basisstof te maken en krijgen daarvoor in de plaats verrijkende opdrachten.

 

Het middagprogramma
In de middag werken we met 4x wijzer. Drie weken lang werken we elke middag aan hetzelfde thema op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis of natuuronderwijs. De lessen bestaan uit zogenaamde leerkrachtlessen: Dit zijn lessen waarbij de leerkracht de antwoorden op de 5 belangrijkste vragen behandelt door middel van verhalen, filmpjes, een PowerPoint of een les begrijpend lezen. Verder zijn er keuzelessen: De leerlingen kiezen uit 16 kaarten zelf een opdracht waar ze 3 weken aan werken. Dit zijn opdrachten die passen bij de verschillende intelligenties die Howard Gardner beschreven heeft.
Aan het einde van elke thema presenteren de kinderen datgene wat ze gemaakt hebben aan elkaar en maken ze een toets over de vijf vragen.

 

Huiswerk
De kinderen hebben aan het begin van het schooljaar allemaal een huiswerkmapje gekregen. Hierin zitten de verschillende opdrachten die ze thuis moeten maken. Dit zijn opdrachten op het gebied van werkwoordspelling, rekenen en ontleden. Elke week op woensdag moeten ze hun huiswerk af hebben en wordt het in de klas besproken.
Verder leren de kinderen thuis topografie. Ze vullen zelf de plaatsnamen in op een lege kaart en krijgen er daarna een toets over.
In groep 8 vinden we het ook erg belangrijk dat kinderen leren plannen met behulp van een agenda.
Daarom nemen alle kinderen op woensdag hun agenda mee en bespreken we gezamenlijk de week die komt door.

 

Richting het Voortgezet onderwijs
De kinderen hebben in groep 7 allemaal hun voorlopig advies ontvangen.
In november 2017 organiseren we een avond waarop we voorlichting geven over de verschillende scholen in de omgeving en over de verschillende vormen van onderwijs die er zijn.
In januari zijn de open dagen van alle middelbare scholen waar u samen met uw kind een kijkje kunt gaan nemen.
Na deze open dagen volgt in februari het adviesgesprek waarvoor u samen met uw kind wordt uitgenodigd. Tijdens dit gesprek bespreken we het definitieve advies.
Vanaf 1 maart tot 1 maart kunt u zich dan inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs.
In april 2018 maken de kinderen de Eindcito.

 

Contactmomenten
Wanneer u met ons een gesprek wilt over uw zoon of dochter, dan kan dat natuurlijk altijd tijdens één van de contactavonden. U kunt zich hiervoor zelf opgeven.
Wanneer er tussendoor iets is wat u wilt bespreken dat niet kan wachten of iets waarvoor wat langer de tijd nodig is, wilt u dan een afspraak met ons maken?
Dat kan via één van onze mailadressen: j.lam @skbg.nl of j.garsen @skbg.nl.

 

Kijkt u ook regelmatig op onze Facebookpagina van Het Hoge, daar vindt u foto’s en berichten van onze groep!

 

Met vriendelijke groeten,
Jolanda Garsen en Joanne Lam

Persbericht

Per 1 augustus 2017 is Basisschool Het Hoge in Vorden onderdeel geworden van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland (SKBG). Het voornemen is basisschool de Vordering in Vorden, eveneens onderdeel van SKBG en basisschool het Hoge per 1 augustus 2018 samen te voegen en te huisvesten op de bestaande locatie van Het Hoge in Vorden. De medezeggenschapsraad – bestaande uit vertegenwoordigers van ouders en medewerkers van beide scholen – zal advies worden gevraagd over het definitieve moment van samenvoeging.

 

Toelichting:

 

Basisschool Het Hoge in Vorden was een zogenaamde éénpitter vallend onder het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Vorden. Ter wille van de continuïteit zocht het Bestuur van de vereniging naar aansluiting bij een groter schoolbestuur. SKBG is een groep van 16 basisscholen in het gebied tussen Voorst en Aalten. Mede gelet op de krimp van de bevolking in de Achterhoek beoogt  SKBG met de overname van het Hoge de continuïteit van een goede en gevarieerde onderwijsinfrastructuur in Vorden te borgen en haar positie in Vorden te versterken.

 

De ledenvergadering van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Vorden, de Raad van Toezicht van SKBG, de Nederlandse Katholieke Schoolraad en de medezeggenschapsraden van Het Hoge en de Vordering hebben unaniem ingestemd met deze overname en de beoogde samenvoeging van beide scholen. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst heeft ter zake eerder een positief advies uitgebracht.

 

Door samenvoeging van het Hoge en de Vordering ontstaat een  school op oecumenische grondslag met ruim 300 leerlingen in een eigentijds en goed geoutilleerd gebouw.

 

Indien U nadere informatie over dit bericht wenst kunt U zich wenden tot dhr. P.C.W. Appel, bestuurder van SKBG (tel.: 0571-26.11.09). Meer informatie over SKBG en de scholen treft U aan op www.skbg.nl.