Lezen in groep 3

Lezen is het item van groep 3. We lezen elke dag. We starten de dag met een half uur lezen (groepsdoorbrekend) en door de dag heen komt lezen veel aan bod. We leren een nieuwe letter en daarbij een gebaar zodat de kinderen die dat nodig hebben dit als ondersteuning kunnen gebruiken. We zitten in rijen (frontaal) zodat iedereen alles op de juiste manier ziet en na kan doen.
De letters hangen we op het klankenbord. Op het bord zijn verschillende huizen. De kinderen leren in welk huis de klank hoort.
De lange klanken: aa,ee, oo, uu
De korte klanken: a,e,i,o,uletterbord

De tweetekenklanken: oe, ie, ui, ei, ij, ou, au
De medeklinkers en de overige klanken.

De letters oefenen we ook op papier. We schrijven in blokschrift. Eerst van groot naar klein en later in het schrift tussen de lijnen. Lucht- en grondletters zijn dan de woorden die we gebruiken.

112_279 schrijfblad

 

 

We lezen zingend. Dit betekent dat we de woorden niet letter voor letter zeggen maar de eerste klank aanhouden, dan met je ogen verder kijken, dan lees je de andere letters er zingend aan.
Plezier in lezen is erg belangrijk. Zowel op school als thuis.

Op school werken we met de methode: Lijn 3.
Aan het begin van het schooljaar stappen de kinderen in buslijn 3. De chauffeur, Ben Bus, rijdt de kinderen in de loop van het jaar langs twaalf haltes (ofwel 12 thema’s). Thema’s als:  De nieuwe groep , De boom, Het is feest, Zon, maan en sterren, Overal water enz. passeren de revue. Elk thema duurt 3 weken.
Na 3 weken is er een toets en wordt het niveau bepaald.
*Risicolezers (zij hebben extra begeleiding nodig)
**Gemiddelde lezers (grootste groep)
***Goede lezers (kinderen die al kunnen lezen op M3 zij werken in hun eigen werkboek)

We streven naar AVI E3 en bij goede lezers  naar AVI M4 of hoger aan het eind van groep 3.

Is een thema afgesloten dan plakken de kinderen een sticker in hun busboekje. Is het busboekje vol dan is groep 3 voorbij.

De kinderen spelen vaak het spel drietal. Een soort kwartet met letters en plaatjes. Spelenderwijs oefenen ze zo het benoemen van de letters. En natuurlijk werken we ook met het digibord en de computer.

Het is fijn als u thuis elke dag samen met uw kind 10 minuutjes leest.  Veel leesplezier gewenst!