Ledenvergadering

Op dinsdag 28 maart zal de ledenvergadering plaatsvinden. Alle leden hebben via de post de agenda hiervoor mogen ontvangen.
Eventuele stukken liggen op school ter inzage.