Een jaar in groep 8

Onze groep 8 heeft 22 leerlingen. Op maandag en dinsdag is juf Joanne in de groep, op woensdag tot en met vrijdag is juf Jolanda in de groep.

 

Ons ochtendprogramma
Ons ochtendprogramma ziet er vaak hetzelfde uit:
We beginnen elke dag met lezen, volgens het principe van List (Lezen is top!).
In onze groep betekent dat dat alle kinderen stillezen.
Hierbij staat vooral plezier in lezen, meters maken en genieten van boeken centraal.

Daarna komen de vakken rekenen, taal en spelling aan bod.
De kinderen hebben allemaal een weektaak waarop ze kunnen zien welke lessen er die week aan bod komen.
Op woensdag moet de weektaak af zijn.

 

Compacten en verrijken
Voor kinderen die de leerstof goed beheersen, hebben we in de hele school het programma compacten/verrijken.
Deze kinderen bepalen zelf of ze meedoen met de instructie.
Zij hoeven minder van de basisstof te maken en krijgen daarvoor in de plaats verrijkende opdrachten.

 

Het middagprogramma
In de middag werken we met 4x wijzer. Drie weken lang werken we elke middag aan hetzelfde thema op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis of natuuronderwijs. De lessen bestaan uit zogenaamde leerkrachtlessen: Dit zijn lessen waarbij de leerkracht de antwoorden op de 5 belangrijkste vragen behandelt door middel van verhalen, filmpjes, een PowerPoint of een les begrijpend lezen. Verder zijn er keuzelessen: De leerlingen kiezen uit 16 kaarten zelf een opdracht waar ze 3 weken aan werken. Dit zijn opdrachten die passen bij de verschillende intelligenties die Howard Gardner beschreven heeft.
Aan het einde van elke thema presenteren de kinderen datgene wat ze gemaakt hebben aan elkaar en maken ze een toets over de vijf vragen.

 

Huiswerk
De kinderen hebben aan het begin van het schooljaar allemaal een huiswerkmapje gekregen. Hierin zitten de verschillende opdrachten die ze thuis moeten maken. Dit zijn opdrachten op het gebied van werkwoordspelling, rekenen en ontleden. Elke week op woensdag moeten ze hun huiswerk af hebben en wordt het in de klas besproken.
Verder leren de kinderen thuis topografie. Ze vullen zelf de plaatsnamen in op een lege kaart en krijgen er daarna een toets over.
In groep 8 vinden we het ook erg belangrijk dat kinderen leren plannen met behulp van een agenda.
Daarom nemen alle kinderen op woensdag hun agenda mee en bespreken we gezamenlijk de week die komt door.

 

Richting het Voortgezet onderwijs
De kinderen hebben in groep 7 allemaal hun voorlopig advies ontvangen.
In november 2017 organiseren we een avond waarop we voorlichting geven over de verschillende scholen in de omgeving en over de verschillende vormen van onderwijs die er zijn.
In januari zijn de open dagen van alle middelbare scholen waar u samen met uw kind een kijkje kunt gaan nemen.
Na deze open dagen volgt in februari het adviesgesprek waarvoor u samen met uw kind wordt uitgenodigd. Tijdens dit gesprek bespreken we het definitieve advies.
Vanaf 1 maart tot 1 maart kunt u zich dan inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs.
In april 2018 maken de kinderen de Eindcito.

 

Contactmomenten
Wanneer u met ons een gesprek wilt over uw zoon of dochter, dan kan dat natuurlijk altijd tijdens één van de contactavonden. U kunt zich hiervoor zelf opgeven.
Wanneer er tussendoor iets is wat u wilt bespreken dat niet kan wachten of iets waarvoor wat langer de tijd nodig is, wilt u dan een afspraak met ons maken?
Dat kan via één van onze mailadressen: j.lam @skbg.nl of j.garsen @skbg.nl.

 

Kijkt u ook regelmatig op onze Facebookpagina van Het Hoge, daar vindt u foto’s en berichten van onze groep!

 

Met vriendelijke groeten,
Jolanda Garsen en Joanne Lam