De kangoeroegroep

In deze groep werken meerbegaafde kinderen uit groep 5 t/m 8. Elke woensdagmorgen werken ze onder begeleiding van Joanne Lam anderhalf uur aan uitdagende opdrachten in groepen van 10 tot 15 leerlingen.

 

De opdrachten komen voornamelijk uit de Pittige Plustorens. Deze torens bestaan uit verschillende opdrachten waar de kinderen alleen, of in een klein groepje aan kunnen werken. De opdrachten variëren van bijvoorbeeld het maken van een brug van spaghetti tot het maken van een film, of zelfs het ontwerpen van een nieuwe game op de computer.
De kinderen leren complexe opdrachten zelfstandig aan te pakken volgens een stappenplan met daarin verschillende fases: brainstormen, plannen, testen, uitvoeren, presenteren en evalueren (het TASC-model).
Ook is er tijdens de lessen in de kangoeroegroep aandacht voor sociaal-emotionele activiteiten, wordt er gefilosofeerd, gediscussieerd en bewogen.

Wij vinden het erg belangrijk dat er op deze manier ruimte is voor meerbegaafde kinderen: We bieden ze de extra uitdaging die deze kinderen nodig hebben en leren ze planmatig te werken. Verder werken
we aan sociaal-emotionele doelen zoals het leren samen werken, doorzetten wanneer het moeilijk wordt en het accepteren en waarderen van zichzelf doordat er aandacht is voor de specifieke zorg die
meerbegaafde kinderen nodig hebben.

Kinderen waarvan het vermoeden bestaat dat ze meerbegaafd zouden kunnen zijn, (bijv. door hoge CITO-scores, maar ook door hun gedrag in de klas, hun behoefte aan extra uitdaging) worden gescreend. De screening wordt uitgevoerd door de leerkracht en daarna beoordeeld door de intern begeleider en de
hoogbegaafdheidsspecialist op onze school. Deze leerkrachten beoordelen of het kind aangemeld wordt voor de kangoeroegroep.

Er worden jaarlijks gesprekken gevoerd met alle kinderen uit de kangoeroegroep. We bespreken tijdens deze gesprekken de vaardigheden waar ze aan gewerkt hebben en stellen nieuwe doelen vast. We bespreken ook de ontwikkeling in de reguliere groep en de extra uitdaging die ze daar nodig hebben.

 

Compacten en verrijken
Voor kinderen in groep 4 t/m 8 die op één of meer van de vakgebieden rekenen, taal of spelling een voorsprong hebben en met CITO-scores regelmatig een A+ score halen, hebben wij een compact/verrijkprogramma samengesteld.
Dit betekent dat:

  • ze zelf leren te beoordelen of ze de instructie van de leerkracht nodig hebben
  • de reguliere leerstof voor hen ingekort wordt; ze hebben minder inoefening nodig dan andere leerlingen
  • ze in plaats daarvan verrijkingsopdrachten krijgen, waarbij ze meer uitgedaagd worden. Deze opdrachten maken deel uit van hun weektaak.