Bij ons in groep 8

Onze groep
In onze groep 8 zitten 12 gezellige (én stoere) meiden en 10 stoere (én gezellige) jongens. Juf Tineke is op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag in de groep. Op dinsdag is juf Jolanda er.

 

Vanaf februari 2018 komt hierin een kleine wijziging. Juf Tineke is dan van maandag tot en met donderdag in de groep. In plaats van juf Jolanda komt juf Joanne op de vrijdag in de groep.

 

Het ochtendprogramma
Ons ochtendprogramma ziet er vaak hetzelfde uit.

 

Elke dag beginnen we met lezen. Dit doen we volgens het principe van List (Lezen is top!). In onze groep lezen alle kinderen stil in hun eigen boek. Daarnaast is er ook tijd voor minilesjes en boekenbabbels. Het plezier in lezen, genieten van boeken en meters maken staan centraal.

 

Na het lezen komen rekenen, taal en spelling aan bod. De kinderen hebben allemaal een weektaak waarop ze kunnen zien welke lessen die week behandeld en gemaakt moeten worden. Op woensdag moet de weektaak af zijn.

 

Compacten en verrijken
Voor kinderen die de leerstof goed beheersen, hebben we in de hele school het programma compacten/verrijken. Deze kinderen bepalen zelf of ze meedoen met de instructie. Zij hoeven minder van de basisstof te maken en krijgen daarvoor in de plaats verrijkende opdrachten.

 

Het middagprogramma

‘s Middags is het tijd voor 4xWijzer. Elke middag werken we, 3 weken achter elkaar, aan één thema op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis of natuur.

 

In zogenaamde leerkrachtlessen behandelen we de antwoorden op de 5 belangrijkste vragen rondom het thema. Dit doen we met verhalen, filmpjes, powerpointpresentaties of een les begrijpend lezen.
In de keuzelessen gaan de kinderen met een eigen opdracht aan de slag. De opdrachten passen bij de 8 verschillende intelligenties, die Howard Gardner heeft beschreven. Vaak kunnen de kinderen hun opdracht zelf kiezen, soms maakt de juf deze keuze.
Aan het einde van elk thema presenteren de kinderen hun eigen opdracht (werkstuk, informatie) aan elkaar of spelen zij een spel waarbij de informatie van alle opdrachten samen centraal staat. Ook maken de kinderen een toets over de 5 vragen.

 

Huiswerk
De kinderen hebben aan het begin van het schooljaar een huiswerkmapje gekregen. Hierin zitten de verschillende opdrachten die ze thuis moeten maken. Dit zijn opdrachten op het gebied van werkwoordspelling, rekenen, ontleden en studievaardigheden. Elke week op woensdag moeten ze hun huiswerk af hebben en wordt het in de klas besproken.
Verder leren de kinderen thuis topografie (‘wereld’). In groep 8 vullen ze zelf de plaatsnamen in op een lege kaart en krijgen er daarna een toets over.

 

In groep 8 vinden we het ook erg belangrijk dat kinderen leren plannen met behulp van een agenda.Daarom nemen alle kinderen op woensdag hun agenda mee en bespreken we gezamenlijk de week die komt door.

 

Richting het Voortgezet Onderwijs
De kinderen hebben in groep 7 allemaal hun voorlopig advies ontvangen.
In november 2017 organiseren we een avond waarop we voorlichting geven over de verschillende scholen in de omgeving en over de verschillende vormen van onderwijs die er zijn. In januari zijn de open dagen van alle middelbare scholen waar u samen met uw kind een kijkje kunt gaan nemen. Na deze open dagen volgt in februari het adviesgesprek waarvoor u samen met uw kind wordt uitgenodigd. Tijdens dit gesprek bespreken we het definitieve advies. In maart kunt u uw kind(eren) dan inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. In april 2018 maken de kinderen de Eindcito.

 

Juniorcoachen
Tot aan de kerstvakantie zijn de kinderen van groep 8 juniorcoach. Als juniorcoach zetten zij buitenspeelmaterialen klaar en begeleiden zij het buitenspelen tijdens de ochtendpauzes (helpen, coachen, scheidsrechter, …). Dit doen ze zowel op het bomenplein (groep 1-4) als op het sportplein (groep 5-8).

 

Contactmomenten
Wanneer u een gesprek wilt over uw zoon of dochter, kan dat tijdens één van de contactavonden. U kunt zich hiervoor zelf opgeven. Wanneer er tussendoor iets is dat u direct wilt bespreken of waarvoor wat meer tijd nodig is, dan kunt u natuurlijk ook een afspraak maken. Dat kan via het mailadres: t.ossewaarde @skbg.nl.

 

Tot slot
Op onze Facebookpagina van Het Hoge vindt u regelmatig nieuwe foto’s en berichten van onze groep. Kijkt u ook daar eens!

 

Met vriendelijke groeten,
Tineke Ossewaarde, Jolanda Garsen en Joanne Lam