De kleuterperiode

Het begin van de ochtend.

Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich prettig voelt binnen de klas en op school. Om dat te bereiken proberen we een veilige omgeving te creëren. Daarom geven we elke ochtend elk kind een hand en zeggen dat het fijn is dat hij/zij weer op school is. We kijken elkaar aan en soms is er een klein praatje. Als het kind naar binnen gaat is er een vaste plek aan de kapstok voor de jas en de tas. Elk kind heeft ook een vast stamgroepje. Daar starten we de dag met een inloop. Op de tafel ligt een kaartje waarop aangegeven is wat het kind mag gaan doen.
Als iedereen er is beginnen we de dag met lezen. De kinderen “lezen” gedurende 10 minuten zelf prentenboeken. Daarna leest juf een boek voor. Daaraan zit altijd iets passends gekoppeld. Soms zijn dat moeilijke woorden die eerst besproken worden, soms na afloop rijmen op een woord, dingen bedenken die met dezelfde klank beginnen, zoveel mogelijk dieren, beroepen, sporten, enz opnoemen. Dat wordt dan opgeschreven op het bord. Zo leren kinderen dat je taal kunt schrijven en lezen.
Daarna gaan we in de kring en spelen we een bewegingsspelletje: de kikkertjes, paardje rijden, zigeunerkinderen, het brilletje, Robinson, enz.
Daarna gaan de lampen uit en steken we een kaars aan. Elke dag zijn er 2 kinderen “hulpje”. Zij regelen alles in de kring. We zingen liedjes uit trefwoord, soms is er een Bijbelverhaal en soms een vrij verhaal, waarin sociaal-emotionele vaardigheden aangeleerd worden. Elke maandag is er ook een kringgesprek, vaak in 2-tallen en soms klassikaal.
We eten en drinken een gezonde pauzehap en drinken de eerste beker leeg. Daarna is het tijd voor het 1e buitenspeelmoment.

De ochtend.

Na het buitenspelen is er een Kleuterpleinles, taal of rekenen.
Daarna gaan de kinderen spelen en werken. We hebben veel speelruimte op de gangen en dat wordt goed benut. Zo komen de beide kleutergroepen ook met elkaar in contact en kunnen dan ook samenwerken.
Groep 1 maakt 2 en later in het jaar 3 werkjes per week, groep 2 heeft een weektaak. Zij leren zelf hun werk te plannen. Er is ook altijd een samenwerkingsopdracht. Daarvan leren kinderen heel veel. Ze versterken elkaar.

Rond 12 uur is er nog een kort taal of rekenspelletje.

De middag.

Daarna is het tijd voor de lunch. We eten onze boterhammen op en drinken melk, water of sap.
Aansluitend gaan de kinderen een half uur naar het sportplein, waar collega’s van Beweegwijs/Avonturijn/Het Hoge de kinderen begeleiden in hun spel.
Tijdens de middagactiviteiten splitsen we de groepen 1 en 2. Groep 1 krijgt dans en groep 2 schrijfdans. Alle kinderen doen mee met Engels. Groep 2 werkt nog aan de letter van de week en we kijken een aflevering van Koekeloere over het thema waarover we werken.
Aan het eind van de middag spelen we kort buiten en ruimen alle buitenspullen op.

1x Per week gymmen de kleuters in het gymlokaal, we zingen elke dag meerdere keren en 1x per week is er een muziekles.

We volgen de kinderen volgens de leerlijnen van het SLO. Daarnaast geeft Kleuterplein over het aanbod aan hoeveel procent van de doelen aangeboden is.

Contactmomenten.

Wanneer u met ons een gesprek wilt over uw zoon of dochter, dan kan dat natuurlijk altijd tijdens één van de contactavonden. U kunt zich hiervoor zelf opgeven. Stuur een mailtje naar s.nieuwenhuijse@skbg.nl onder vermelding van “contactavond” en de naam en groep van uw kind.
Wanneer er tussendoor iets is wat u wilt bespreken dat niet kan wachten of iets waarvoor wat langer de tijd nodig is, wilt u dan een afspraak met ons maken?
Dat kan via één van onze mailadressen: i.froling@skbg.nl of s.hendriks@skbg.nl.

Kijkt u ook regelmatig op onze Facebookpagina van Het Hoge, daar vindt u foto’s en berichten van onze groep!