Wat doen we in groep 4?

Wat doen we in groep 4?

Om 8.20 uur gaat de bel, de kinderen staan in de rij te wachten op hun juf. Dat is dit jaar juf Janet Temming. Juf Janet geeft alle kinderen een hand en de kinderen gaan naar binnen. Het eten en drinken voor de kleine pauze wordt alvast in de bakken gezet.

De kinderen gaan op hun “leesplaats” zitten, daar liggen de boekjes klaar voor het duolezen.

We beginnen ’s morgens altijd met het trekken van 2 stokjes, daar staan de namen van de kinderen op. De 2 kinderen die getrokken worden, zijn die dag de hulpjes en helpen de juf met uitdelen en opruimen.

Dan beginnen we met duolezen. De kinderen gaan lezen met een maatje van hetzelfde niveau. Ze lezen om de beurt en helpen elkaar. De laatste 5 minuten van deze leesles leest de juf een boekje voor, dat later ook door de kinderen gelezen kan worden.

Na het lezen besteden we aandacht aan Trefwoord, we zingen ook een paar liedjes.

Om 9.15 begint de instructie van rekenen. We werken met de methode De Wereld in Getallen. In groep 4 is het een jaar van automatiseren. De sommen tot 20 en de tafels komen aan bod. Elke dag weten de kinderen wat het doel is en waar we aan werken. Na de instructie gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. Als het leswerk klaar is, kunnen ze gaan werken aan de weektaak. Op de weektaak staat het werk dat ze zelfstandig kunnen maken, dit is een verwerking op 3 niveaus. Het minimum niveau, het basisniveau en het plusniveau. Ook komt het automatiseren uitgebreid aan de orde.

Om een uur of tien lezen we gezamenlijk een leesblad.
Om 10.15 uur gaan we eten en drinken en dan gaan we tot 11.00 uur buitenspelen. We hebben gekozen voor één keer per week gymmen in de sporthal en elke dag een half uur buiten spelen. In deze pauze spelen we op het “bomenplein”. We worden hier ook begeleid door de juniorcoaches van groep 7/8, die een beweegwijsspel doen met de kinderen.

Na de pauze doen we een spellingles. We maken gebruik van de methode “Staal”. Dit is elke dag een dictee, waarbij de woorden en zinnen uitgebreid besproken worden. Op de vijfde dag is er een controle dictee. Eén keer per maand een maanddictee.

Om 11.45 uur schrijven we drie keer per week. In groep 4 leren we het verbonden schrift. Aan het eind van groep 4 gaan de kinderen met pen schrijven.

Na de lunch is er ’s middags een taalles. Hier leren de kinderen wat een b.v. een werkwoord is, ook leren ze briefjes schrijven, kritisch luisteren en leestekens in een zin. De methode die gebruikt wordt is “Taal Actief”.

Om ongeveer 13. 45 uur beginnen we met 4x wijzer. Elke drie a vier weken komt er een ander thema aan bod. Hier werken de kinderen met verschillende opdrachten en technieken aan de 8 intelligenties.

Naast al deze activiteiten heeft groep 4 ook nog één keer per week muziekles. Dit wordt gegeven door een muziekdocent van de muziekschool uit Doetinchem.
En natuurlijk is er ook nog tijd om lekker te spelen of te tekenen.

Het belangrijkste is, we hebben met z’n allen VEEL PLEZIER IN GROEP 4.

Met vriendelijk groeten,
Janet Temming
Leerkracht van groep 4