Oranje tijgers

Boven, naast de bibliotheek is onze klas te vinden.

Wij zijn de “Oranje tijgers” dat hebben de kinderen zo bedacht omdat we in het oranje lokaal zitten.

Onze groep bestaat uit 27 kanjers, waarvan 16 meiden en 11 jongens. Juf Suzanne is er op maandag en dinsdag en juf Christine is er op woensdag, donderdag en vrijdag.

Elke ochtend beginnen we met lezen op niveau. Een fijne start van de dag, de hele school is dan aan het lezen.  

Als de kinderen terugkomen starten we met een moment om werk af te maken, te verbeteren, iets op de pc te doen of even een extra instructie voor kinderen die dat nodig hebben.  Daarna beginnen we met de instructielessen rekenen, spelling en taal. Natuurlijk hebben we daar tussen pauze. 

De middag staat in het teken van 4x wijzer. In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst aardrijkskunde en geschiedenis, ze smullen van de informatie en de daarbij behorende opdrachten. Ze mogen zelf kiezen met welke opdracht ze aan de gang gaan.

Tijdens het thema: van bovenaf, hebben de kinderen in groepjes met een ouder een speurtocht door het dorp gemaakt met gebruik van een plattegrond en de windrichtingen.

Tijdens het thema: gezonde voeding, hebben de kinderen fruit meegenomen en daar hebben ze in de keuken meerdere smooties gemaakt. Dat was een groot succes!

                   Proost!