In ons gebouw aan ‘Het Hoge’ zit ook Avonturijn. Een organisatie voor kinderopvang, peuterspeelzaal en gastouderbemiddeling.

Op 24 maart 2016 is er door de directeuren van beide organisaties een intentieverklaring ondertekend. In deze verklaring staat dat er de komende periode een onderzoek zal plaatsvinden naar de vorming van een integraal kindcentrum (IKC). Hiervoor is een IKC-raad opgesteld en er zijn diverse werkgroepen gevormd. In de werkgroepen zitten collega’s van beide organisaties, bestuursleden en leden van de IKC-raad.  In de werkgroepen wordt nagedacht over de samenwerkingsvorm, inzet van personeel, huisvesting en communicatie. Alle werkgroepen stellen een advies op en deze zal besproken worden in de IKC-raad. Hieruit zal het eindrapport opgesteld worden.

Op dit moment werken we op diverse terreinen al met elkaar samen. U kunt hierbij denken aan de invulling van diverse projecten, zoals o.a. de kinderboekenweek. Ook is er regelmatig overleg op het gebied van BHV en we de ontruimingsoefening organiseren we gezamenlijk. Petra Vos van Avonturijn schuift ook regelmatig aan bij de vergaderingen van de onderbouw.