Groep 5 Oranje

Oranje tijgers

Boven, naast de bibliotheek is onze klas te vinden.

Wij zijn de “Oranje tijgers” dat hebben de kinderen zo bedacht omdat we in het oranje lokaal zitten.

Onze groep bestaat uit 27 kanjers, waarvan 16 meiden en 11 jongens. Juf Suzanne is er op maandag en dinsdag en juf Christine is er op woensdag, donderdag en vrijdag.

Elke ochtend beginnen we met lezen op niveau. Een fijne start van de dag, de hele school is dan aan het lezen.  

Als de kinderen terugkomen starten we met een moment om werk af te maken, te verbeteren, iets op de pc te doen of even een extra instructie voor kinderen die dat nodig hebben.  Daarna beginnen we met de instructielessen rekenen, spelling en taal. Natuurlijk hebben we daar tussen pauze. 

De middag staat in het teken van 4x wijzer. In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst aardrijkskunde en geschiedenis, ze smullen van de informatie en de daarbij behorende opdrachten. Ze mogen zelf kiezen met welke opdracht ze aan de gang gaan.

Tijdens het thema: van bovenaf, hebben de kinderen in groepjes met een ouder een speurtocht door het dorp gemaakt met gebruik van een plattegrond en de windrichtingen.

Tijdens het thema: gezonde voeding, hebben de kinderen fruit meegenomen en daar hebben ze in de keuken meerdere smooties gemaakt. Dat was een groot succes!

                   Proost!        

Persbericht

Per 1 augustus 2017 is Basisschool Het Hoge in Vorden onderdeel geworden van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland (SKBG). Het voornemen is basisschool de Vordering in Vorden, eveneens onderdeel van SKBG en basisschool het Hoge per 1 augustus 2018 samen te voegen en te huisvesten op de bestaande locatie van Het Hoge in Vorden. De medezeggenschapsraad – bestaande uit vertegenwoordigers van ouders en medewerkers van beide scholen – zal advies worden gevraagd over het definitieve moment van samenvoeging.

 

Toelichting:

 

Basisschool Het Hoge in Vorden was een zogenaamde éénpitter vallend onder het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Vorden. Ter wille van de continuïteit zocht het Bestuur van de vereniging naar aansluiting bij een groter schoolbestuur. SKBG is een groep van 16 basisscholen in het gebied tussen Voorst en Aalten. Mede gelet op de krimp van de bevolking in de Achterhoek beoogt  SKBG met de overname van het Hoge de continuïteit van een goede en gevarieerde onderwijsinfrastructuur in Vorden te borgen en haar positie in Vorden te versterken.

 

De ledenvergadering van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Vorden, de Raad van Toezicht van SKBG, de Nederlandse Katholieke Schoolraad en de medezeggenschapsraden van Het Hoge en de Vordering hebben unaniem ingestemd met deze overname en de beoogde samenvoeging van beide scholen. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst heeft ter zake eerder een positief advies uitgebracht.

 

Door samenvoeging van het Hoge en de Vordering ontstaat een  school op oecumenische grondslag met ruim 300 leerlingen in een eigentijds en goed geoutilleerd gebouw.

 

Indien U nadere informatie over dit bericht wenst kunt U zich wenden tot dhr. P.C.W. Appel, bestuurder van SKBG (tel.: 0571-26.11.09). Meer informatie over SKBG en de scholen treft U aan op www.skbg.nl.