Groep 7 Rood

Groep 7

Boven in het rode lokaal zit een gezellige groep 7.
16 jongens en 16 meisjes beginnen elke dag met stillezen. Sommige kinderen krijgen dan extra instructie.
We hebben bijna elke dag een taal en rekenles. Veel kinderen genieten vooral van 4xwijzer elke middag.

Onze weektaak begint op donderdag en op woensdag proberen we alles af te hebben. De kinderen hebben gedurende de week klassikale momenten, maar er is ook tijd en ruimte om zelfstandig aan de slag te gaan. Wij hebben dit jaar het geluk dat het lokaal naast ons leeg is, waardoor we extra veel ruimte hebben voor diverse werkvormen.

 

Juf Maaike is nu nog met zwangerschapsverlof, in januari gaat ze weer beginnen op de maandag en de dinsdag. Juf Liesbeth werkt nu nog alle dagen en vanaf januari op de woensdag, donderdag en de vrijdag.

Er zitten in onze groep veel handige kinderen, die graag knutselen en leuke dingen bedenken.

Dat maakt de middagen altijd weer erg uitdagend. Zo hebben een aantal kinderen toen we over ontdekkingsreizen aan het werk waren, het “Behouden Huys” dat op Nova Zembla stond, thuis, na schooltijd, sámen nagebouwd! Hoe fantastisch is dat!

 

Kom gerust eens langs om te kijken hoe wij werken!

Vriendelijke groeten,

Liesbeth Groot Jebbink en Maaike Clahsen

 

Persbericht

Per 1 augustus 2017 is Basisschool Het Hoge in Vorden onderdeel geworden van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland (SKBG). Het voornemen is basisschool de Vordering in Vorden, eveneens onderdeel van SKBG en basisschool het Hoge per 1 augustus 2018 samen te voegen en te huisvesten op de bestaande locatie van Het Hoge in Vorden. De medezeggenschapsraad – bestaande uit vertegenwoordigers van ouders en medewerkers van beide scholen – zal advies worden gevraagd over het definitieve moment van samenvoeging.

 

Toelichting:

 

Basisschool Het Hoge in Vorden was een zogenaamde éénpitter vallend onder het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Vorden. Ter wille van de continuïteit zocht het Bestuur van de vereniging naar aansluiting bij een groter schoolbestuur. SKBG is een groep van 16 basisscholen in het gebied tussen Voorst en Aalten. Mede gelet op de krimp van de bevolking in de Achterhoek beoogt  SKBG met de overname van het Hoge de continuïteit van een goede en gevarieerde onderwijsinfrastructuur in Vorden te borgen en haar positie in Vorden te versterken.

 

De ledenvergadering van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Vorden, de Raad van Toezicht van SKBG, de Nederlandse Katholieke Schoolraad en de medezeggenschapsraden van Het Hoge en de Vordering hebben unaniem ingestemd met deze overname en de beoogde samenvoeging van beide scholen. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst heeft ter zake eerder een positief advies uitgebracht.

 

Door samenvoeging van het Hoge en de Vordering ontstaat een  school op oecumenische grondslag met ruim 300 leerlingen in een eigentijds en goed geoutilleerd gebouw.

 

Indien U nadere informatie over dit bericht wenst kunt U zich wenden tot dhr. P.C.W. Appel, bestuurder van SKBG (tel.: 0571-26.11.09). Meer informatie over SKBG en de scholen treft U aan op www.skbg.nl.