Op deze pagina kunt u diverse downloads vinden. Bij iedere download staat een korte uitleg.

Schoolgids

In de schoolgids staat de belangrijkste informatie over onze school. Mocht u toch nog vragen hebben, dan horen wij dit graag.

Schoolgids 2017-2018

Kalender 2017 – 2018

Hier kunt u de kalender vinden voor schooljaar 2016 – 2017. Naast de pdf-versie stellen we dit jaar ook een digitaal bestand beschikbaar. Deze kunt u in uw digitale agenda inlezen. Op die manier heeft u de jaarkalender altijd bij de hand.

pdf: Jaarkalender 2017-2018 digitale agenda: Jaarkalender 2017-2018

Schoolondersteuningsprofiel

In het kader van Passend Onderwijs is er een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. In dit profiel geeft een school aan welke zorg er geleverd kan worden en hoe dat op dit moment er voor staat. Dit profiel zal jaarlijks geëvalueerd worden.

Schoolondersteuningsprofiel

Ouderhandboek PAD

Hier kunt u het ouderhandboek van onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling vinden.

Ouderhandboek PAD

 

Verlofaanvraag

Het kan gebeuren dat u extra verlof voor uw kind wil aanvragen. Het aanvraagformulier voor extra verlof moet ruim op tijd ingeleverd worden bij de leerkracht. Deze zorgt dat het bij de directie terecht komt. De directeur beslist over het wel of niet toestaan van extra verlof. Indien nodig zal er met u contact op worden genomen. U ontvangt een kopie van de aanvraag retour. Hierop staat aangegeven of het verlof toegestaan is of niet. Dit is een nieuw formulier.

Verlofaanvraag