Elke school heeft een MR, een medezeggenschapsraad. In de flyer die u via de onderstaande link kunt downloaden heeft de MR het een en ander uiteengezet. Ook kunt u daar de bezetting en verdeling van taken vinden.

Flyer Medezeggenschapsraad 2017-2018