Oudercommissie

De oudercommissie ondersteunt het onderwijs op school Het Hoge met diverse hand en spandiensten. 

In de oudercommissie zitten dit jaar de volgende ouders;

 • Patricia ten Barge
 • Harriet Dadema
 • Renate Walgemoet
 • Marjo Klein Brinke
 • Wendy Golstein
 • Rieneke Broekman
 • Kitty Wentink
 • Renate Rouwenhorst

Vanuit het onderwijsteam: Liesbeth Groot Jebbink

Activiteiten die we zoal doen;

 1. koffieschenken tijdens de 10 minuten gesprekken, ouders zijn dan welkom om en kopje koffie of thee te drinken en zo wat meer te horen over school of even bij willen praten met andere ouders
 2. ondersteuning geven tijdens de Kinderboekenweek
 3. de grote schoonmaak organiseren
 4. hulp bij de Sinterklaasviering
 5. hulp bij de kerstviering van de kleuters
 6. helpen bij het organiseren van het kleuterschoolreisje
 7. verantwoorde tussendoortjes aanbieden tijdens de eindcito van groep 8.
 8. organiseren van de avond4daagse voor school

…. vast nog meer, maar dat vullen we t.z.t. wel aan!
We hopen u op de hoogte houden van alle activiteiten.

Volgend jaar gaan een aantal leden de commissie verlaten. Jammer maar dit is een logisch gevolg van het feit dat kinderen van school gaan en is daardoor een natuurlijk verloop. Er geldt een zittingstermijn van 4 jaar. Wanneer u belangstelling heeft om ook in de Oudercommissie deel te gaan nemen, neemt u dan contact op met één van de leden of met één van de leerkrachten.

Bedankt voor het lezen en de belangstelling voor school

vriendelijke groeten namens alle oudercommissieleden,