Wij zijn een officiële 4xwijzerschool! 4xwijzer is een werkwijze/model die bedacht en ontworpen is door Marco Bastmeijer. Deze werkwijze laat kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen door middel van de 8 intelligenties van professor Howard Gardner. Wij werken nu ongeveer 6 jaar met deze werkwijze en zijn elk jaar nog vollop in ontwikkeling om het zo passend mogelijk voor Het Hoge te maken.

We zetten 4 x wijzer in rondom verschillende thema’s in groep 1 t/m 4 en in groep 5 t/m 8 bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

Groep 1 t/m 4 draait een bepaalde periode een thema zoals bijvoorbeeld: wonen, het heelal, de post etc. Hierbij staan verschillende leervragen centraal en werken de kinderen aan verschillende opdrachten vanuit de verschillende intelligenties. Aan het einde van het thema reflecteren de kinderen hun werk in hun portfolio en bewaren ze daarin werk waar ze erg trots op zijn. Dit wordt rustig opgebouwd vanaf groep 1.

In groep 5 t/m 8 werken we bij aardrijkskunde en geschiedenis ongeveer 3 weken aan hetzelfde thema. De thema’s worden logisch opgebouwd vanaf groep 5 t/m 8. Per thema zijn er 5 toetsvragen die kerndoeldekkend zijn en die we tijdens leerkrachtlessen behandelen. Bij geschiedenis zijn er daarnaast keuzeopdrachten per intelligentie die de kinderen zelf kiezen. Bij aardrijkskunde werk je als klas aan een spel of markt, waarbij verschillende opdrachtjes per intelligentie de leidraad zijn. Elk thema wordt afgesloten met een toets, presentatie en/of spel/markt en de reflectie in hun portfolio. De eigen motivatie en zelfstandigheid van kinderen wordt erg gestimuleerd, omdat de kinderen zelf de keuze hebben bij de opdrachten en zelf moeten leren plannen van het werk. De leerkracht heeft hierbij een begeleidende rol. Vanuit deze eigen motivatie zie we dat de opdrachten beter uit de verf komen.

Naast aardrijkskunde en geschiedenis proberen we ook de creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid, techniek) creatief schrijven en begrijpend lezen aan het thema te koppelen, zodat je nog meer uit een thema haalt. Ook is er in iedere klas een themamuur. Hier worden de hele periode belangrijke informatie en woordenschatwoorden verzameld, zodat je dit de dag door ook terug kan laten komen.

Natuur werkt net iets anders. De thema’s draai je ongeveer een week en heeft geen toets. Kinderen kiezen hier binnen het thema zelf verschillende opdrachten waaraan ze werken en presenteren. Daarnaast kan er ook een groepsopdracht zijn of worden er verschillende vaardigheden geoefend zoals het maken van een werkstuk, muurkrant, prezi etc.

Kortom, 4xwijzer is een hele veelzijdige werkwijze, waarbij ieder kind op zijn of haar eigen manier kan leren en zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Op www.vierkeerwijzer.nl kunt u nog meer informatie vinden.